BMI – czyli, jak sprawdzić czy to już nadwaga


W chwili obecnej jest to najpopularniejsza metoda na określenie w jakiej kategorii plasuje się Nasza waga. Obliczenie wskaźnika BMI (ang. body mass index) wymaga znajomości jedynie wagi i wzrostu.
Oblicza się go z prostego wzoru:

bmi

, przy czym wzrost podajemy w metrach a wagę w kilogramach.
Otrzymany wynik musimy odnieść do konkretnej kategorii:

  • poniżej 18,5 mamy do czynienia z niedowagą,
  • pomiędzy 18,5 a 25 – waga prawidłowa, czyli wszystko OK,
  • natomiast powyżej 25 zaczynają się schody – niestety mamy do czynienia z nadwagą.